Coaching transpersonalny

Żeby zrozumieć pojęcie coachingu transpersonalnego, należy najpierw omówić, czym jest coaching, jak i pojęcie transpersonalności.

Czym jest coaching?

Nie trudno się domyślić, że słowo coaching wywodzi się z języka angielskiego i oznacza m.in. trenowanie. Zatem coaching to powiązany z psychologią proces interaktywnego treningu, który jest ukierunkowany na pomoc, zarówno organizacjom, jak i indywidualnym klientom. Ukierunkowany jest przede wszystkim na zwiększenie skuteczności w drodze do osiągania wyznaczonych wcześniej celów.

Wiemy już, czym jest coaching. Warto omówić teraz pojęcie transpersonalności.

Transpersonalność dotyczy stanów istniejących poza ludzką świadomością. Zatem mówiąc o transpersonalności, mamy na myśli raczej sferę duchową, aczkolwiek w kontekście coachingowym, jak i terapeutycznym, transpersonalność odwołuje się do osobowości w kontekście całościowym.

Czym zatem jest coaching transpersonalny?

W porównaniu z tradycyjnym podejściem do coachingu, w coachingu transpersonalnym nie rozdzielamy rozwoju duchowego od rozwoju osobistego, uznając je jako nierozłączną jedność. Coaching transpersonalny przywiązuje także ogromną wagę do możliwości, jakie niesie za sobą każda napotkana w naszym życiu sytuacja, przyjmując jednocześnie, że w dzisiejszych czasach, tak ważne jest utrzymywanie odpowiedniego balansu w każdym aspekcie ludzkiego życia.

W coachingu transpersonalnym przyjmuje się, że wszystko, co nas napotyka ma jakiś głębszy, choć z pozoru ukryty sens. Zatem nic nie dzieje się bez przyczyny, a rolą coacha jest, m.in. pomóc klientowi odnaleźć się w tej sytuacji i zrozumieć, dlaczego dane problemy miały miejsce. Efektem takiego stanu rzeczy jest możliwość odszukania właściwej drogi i podjęcia słusznych z perspektywy klienta decyzji.

Najczęściej wyszukiwano tę stronę wpisując w wyszukiwarce: coaching transpersonalny, coaching